สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน

 

“กมฺมสสกา  มาณว  สตฺตา
กมฺมทายาทา  กมฺมโยนี  กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา
กมฺมํ  สตฺเต  วิภชติ  ยทิทํ  หีนปฺปณีตตายา”

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมนั้น
มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลอันนั้น ไม่ว่าดีหรือชั่ว
จักต้องได้ผลแห่งกรรมนั้นแน่นอน

 

Advertisements

About pandanarak444

I love Giant Pandas, Girls' Generation (So Nyeo Shi Dae or SNSD), YaYa - Urassaya Sperbund, and Purple Colour!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s